ภาพกิจกรรมสัมมนาเรื่อง “ฺBOI ให้ส่งเสริมกิจการ BCG ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร”

05 มกราคม 2565
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 บีโอไอ(พิษณุโลก) ได้จัดกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ผ่านZoom โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังมากถึง 78 ท่าน