บริษัทนำพลอินเตอร์เทรด จำกัด ขอรับคำปรึกษา

05 มกราคม 2565
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 บริษัทนำพลอินเตอร์เทรด จำกัด เข้าขอรับคำปรึกษากับท่าน ผทภ.7(พิษณุโลก) เรื่องการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีผ่านระบบ e-tax