มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มกราคม 2565 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

25 กุมภาพันธ์ 2565
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. เม็ดพลาสติก
 2. นำมันดีเซล
 3. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
 4. ปุ๋ยเคมี
 5. น้ำมันเบนซิน
 6. หมากแห้ง
 7. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
 8. ผ้าฝ้ายพิมพ์ 100%
 9. รังนกสำเร็จรูป
 10.ยารักษาโรค

10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. เมล็ดข้าวโพดบด (FORM D)
 2. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว
 3. เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
 4. พริกแห้ง
 5. แร่พลวง (ใช้สิทธิ์:คลังทัณฑ์บน)
 6. ถั่วเขียวผิวมัน-ผิวดำ (FORM D)
 7. เศษอลูมิเนียมเก่า
 8. ชุดสายไฟรถยนต์
 9. เศษทองแดงเก่า
 10.ปูทะเล

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก