บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar เรื่อง "ยื่นขออนุญาต นำเข้าช่างฝีมือผ่าน ระบบ e-Service: Single window Visa and Work Permit System ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด"

03 มีนาคม 2565

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webinar

เรื่อง "ยื่นขออนุญาต นำเข้าช่างฝีมือผ่าน ระบบ e-Service: Single window Visa and Work Permit System ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด"


ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565
 

กล่าวเปิดงานโดย...นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด

   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)

 

การบรรยาย เรื่อง "การให้บริการศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน 

                                      และการยื่นคำร้อง ผ่านระบบ Single Window Visa And Work Permit System”
                             โดย     นางสาวสกนธ์พรรณ เนียมประดิษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ
นายอรรจน์  อิ่มศูนย์
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการ

 

การบรรยาย เรื่อง “การให้บริการ กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการยื่นขอ
                                      นำเข้าช่างฝีมือต่างชาติ”

          โดย     ผู้แทน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

การบรรยายเรื่อง “กฎระเบียบและข้อปฏิบัติในการยื่นขอนำเข้าช่างฝีมือต่างชาติ
                                      และแนวทางการจัดระบบการขออนุญาตทำงานของคนต่างต่างด้าวในพื้นที่”
                             โดย     นายไกรวุฒิ  ตันติคะแนดี
                                      นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒ https://forms.gle/piLFM7cEyxNQXXzk9

 

รับจำนวน 100 เท่านนั้น!!

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4702 และ 4712
E-mail : 
phitsanulok@boi.go.th