มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2565 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

29 มีนาคม 2565
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. น้ำมันดีเซล
 2  เม็ดพลาสติก
 3. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
 4.
หมากแห้ง 
 5. เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
 6. ผ้าฝ้ายพิมพ์ 100%
 7. น้ำมันเบนซิน
 8. โลชั่นบำรุงผิว
 9. รีไซเคิลเนอร์บอร์ด
 10.ยารักษาโรค

10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
 2. เศษเหล็กเก่า
 3. เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
 4.
ถั่วเขียวผิวมัน-ผิวดำ (FORM D)
 5. พริกแห้ง(FORM D) 
 6. ถั่วเขียวผิวมัน-ผิวดำ (FORM D)
 7. เ
มล็ดถั่วลิสง (FORM D)
 8. มันสำปะหลัง(มันเส้น)(FORM D)
 9. อิมเมจเซ็นเซอร์ (คอนเทกต์)(ใช้สิทธิ BOI)
 10.เมล็ดงาขาว-ดำ
(FORM D)

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก