บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar เรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ"

07 กรกฎาคม 2565

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/webinar

เรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ"


ในวันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2565
 

กล่าวเปิดงานโดย...นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด

   ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)


 การเสวนา เรื่อง "มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน/ การใช้พลังงานทดแทน/

การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"

ผู้จัดการบริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย)จำกัดสาขากำแพงเพชร หรือผู้แทนโครงการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงานและโครงการติดตั้งระบบ ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ PS Solar roof top

ผู้จัดการบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตากหรือผู้แทนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จากทุนลอยน้ำ


 

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒ https://forms.gle/aYpjq4xNuMXgR4tc9

 
 

รับจำนวน 70 เท่านนั้น!!

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4702 และ 4712
E-mail : 
phitsanulok@boi.go.th