ภาพกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง "การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ"

22 กรกฎาคม 2565
วันที่ 22 กรกฏาคม 2565
นางสาวนางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ เป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมบรรยายสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การใช้งานระบบ BOI e-Services และนโยบายส่งเสริมฯ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เสวนา เรื่อง "มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงาน/ การใช้พลังงานทดแทน/ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
วิทยากรที่เชียวชาญด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม อาทิ

ผู้จัดการบริษัท อายิโน๊ะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร  
ผู้จัดการบริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 
ในการสัมมนาครั้งนี้โดยมีผู้ประกอบการไทยและผู้สนใจลงทะเบียนออนไลน์ จำนวน 111 คน
ชมสัมมนาย้อนหลังได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1wox2zQiOZe2WJtaOocARsfn9V9-zehwl/view?usp=sharing