มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มิถุนายน 2565 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

26 กรกฎาคม 2565
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. เม็ดพลาติก
 2  โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
 3. นำ้มันดีเซล
 4. น้ำมันปาล์มโอลีนบริสุทธิ์

 5. น้ำมันเบนซิน
 6. ผ้าฝ้ายพิมพ์ 100%
 7. เคื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
 8. ปุ๋ยเคมี
 9. โลชั่นบำรุงผิว
 10.กระเบื้องปูพื้น

10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
 2. โค-กระบือ (มีชีวิต)
 3. แป้งข้าวจ้าว (FORM D)
 4. เศษอลูมิเนียมเก่า

 5. พริกสด (FORM D) 
 6. พริกแห้ง (FORM D)
 7. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว

 8. เศษทองแดงเก่า
 9. ถั่วเขียวผิวดำ-ผิวมัน (FORM D)
 10.อิมเมจเซ็นเซอร์แบบทาบติด
(คอนเทกต์)

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก