มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน กรกฎาคม 2565 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

31 สิงหาคม 2565
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. น้ำมันปาล์มโอลีนบริสุทธิ์
 2  โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์
 3.เมล็ดพลาสติก
 4. น้ำมันดีเซล

 5. ปุ๋ยเคมี
 6. ผ้าฝ้ายพิมพ์ 100%
 7. เคื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม
 8. น้ำมันเบนซิน
 9. โลชั่นบำรุงผิว
 10.นมถั่วเหลือง

10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
 2. 
พริกสด (FORM D) 
 3. เศษอลูมิเนียมเก่า
 4. โค-กระบือ(มีชีวิต)
 5. พริกแห้ง (FORM D)
 6. แป้งข้าวจ้าว (FORM D)
 7.
ถั่วเขียวผิวดำ-ผิวมัน (FORM D)
 8. ชุดสายไฟรถยนต์
 9. ถั่วเขียวผิวดำ-ผิวมัน (FORM D)
 10.เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว


ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก