ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ ร่วมพิธีเปิดและแสดงความยินดี ในโอกาสพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ของ บ.อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

20 กันยายน 2565

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗ ร่วมพิธีเปิดและแสดงความยินดี ในโอกาสพิธีเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมชีวมวล ของ บ.อายิโนะโมโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงาน กำแพงเพชร กำลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ต.คณฑี อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

 

"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"

สอบถามข้อมูลโทร 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4701- 2 และ 4712

phitsanulok@boi.go.th

https://phitsanulok.boi.go.th

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ