มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน สิงหาคม 2565 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

23 กันยายน 2565
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. น้ำมันปาล์มโอลีนบริสุทธิ์
 2  เมล็ดพลาสติก 
 3.ปุ๋ยเคมี 
 4. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 5. น้ำมันเบนซิน 
 6. น้ำมันดีเซล 
 7. โลชั่นบำรุงผิว 
 8. แบตเตอรี่
 9. ผงชูรส
 10.
เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์
10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
 2. 
โค-กระบือ(มีชีวิต) 
 3. เศษอลูมิเนียมเก่า
 4. แป้งข้าวจ้าว (FORM D)
 5. พริกสด (FORM D) 
 6. อิมเมจเซ้นเซอร์แบบทาบติด(คอนเทกต์)
 7. 
ชุดสายไฟรถยนต์ 
 8. กะหล่ำปลี (FORM D)
 9. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว 
 10.ถั่วเขียวผิวดำ-ผิวมัน (FORM D)

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก