มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน กันยายน 2565 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

20 ตุลาคม 2565
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. ปุ๋ยเคมี  
 2  น้ำมันปาล์มโอลีนบริสุทธิ์  
 3. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ 
 4. แบตเตอรี่
 5. เมล็ดพลาสติก  
 6. โลชั่นบำรุงผิว 
 7. มันดีเซล 
 8. เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์ 
 9. ผ้าทอด้วยฝ้าย
 10.นมถั่วเหลือง

10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. โค-กระบือ(มีชีวิต) 
 2. พริกสด (FORM D) 
 3. แป้งข้าวจ้าว (FORM D)
 4. เศษอลูมิเนียมเก่า
 5. ชุดสายไฟรถยนต์ 
 6. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (FORM D)
 7. อิมเมจเซ้นเซอร์แบบทาบติด(คอนเทกต์)
 8. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว  
 9. กะหล่ำปลี (FORM D) 
 10.เศษทองแดงเก่าคัดแล้วแยกออก

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก