มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน พฤศจิกายน 2565 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

27 ธันวาคม 2565
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์           
 2  เมล็ดพลาสติก     
 3. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%
 4. โลชั่นบำรุงผิว    
 5. น้ำมันดีเซล
 6. เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์
 7. น้ำมันปาล์มโอลีนบริสุทธิ์
 8. ยารักษาโรค
 9. ปุ๋ยเคมี
 10.สบู่

10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. แป้งข้าวจ้าว (FORM D) 
 2. โค-กระบือ(มีชีวิต) 
 3. เศษอะลูมิเนียมเก่าคัดแล้วแยก
 4. อิมเมจเซ้นเซอร์แบบทาบติด(คอนเทกต์)
 5. ชุดสายไฟรถยนต์  ริกสด 
 6. พริกแห้ง (FORM D)
 7. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว  
 8. เศษทองแดงเก่าคัดแยกแล้ว
 9. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ
 10.หม้อแปลงไฟฟ้า (ใช้สิทธิ EPZ )

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก