บีโอไอ พิษณุโลกขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ ZOOM/Webinar เรื่อง "BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการ ส่งเสริม BIO Hub และกิจการ Smart SMEs"

24 มกราคม 2566
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ 

เรื่อง "BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการ

ส่งเสริม BIO Hub และกิจการ Smart SMEs"

วันศุกร์ที่ 24  กุมภาพันธ์  2566

เวลา 08.30 - 16.30

กล่าวเปิดงานสัมมนาโดย

นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด

ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๗

บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของ BOI ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนแบบ BIO HUB และ Smart SMEs ได้อย่างไร” โดย ผอ.กองยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน หรือผู้แทน

การเสวนาหัวข้อ “มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และการขับเคลื่อนนโยบาย Bio HUB เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง”

วิทยากร: 1. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการลงทุน 1 หรือผู้แทน

2. อุตสาหกรรมจังหวัดนครสรรค์ หรือผู้แทน

3. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ DEPA จังหวัดพิษณุโลก หรือผู้แทน

4. ผู้จัดการ SMEs Bank สาขานครสรรค์ หรือผู้แทน

5. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสรรค์ หรือผู้แทน

การประชุมร่วมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน หัวข้อ “แนวโน้มอนาคตการลงทุนในภาคเหนือตอนล่างปี 2566 หลังการฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาด”

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนสำนักงานยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์
2. ผอ.กองยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน หรือผู้แทน
3. ผอ.กองส่งเสริมการลงทุนหรือผู้แทน
4. ผอ.นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร หรือผู้แทน
5. ผู้จัดการ บสย. พิษณุโลก หรือผู้แทน

6. ผู้บริหารของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือตอนล่าง 10-15 คน

คลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน/คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ/แหล่งเงินทุนจากภาค รัฐและเอกชนที่เกี่ยวกับ โดย BOI/ผู้แทนอุตสาหกรรมจังหวัด/ผู้แทน SMEs Bank/ผู้แทน บสย.(อาหารว่างช่วงบ่ายจัดในห้องประชุมเวลาประมาณ 15.00 น.)

 

คลิกลงทะเบียน หรือสแกนคิวอาร์โค้ด ⇒ https://forms.gle/MoEnyy5pAWPYKcvE8

ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
สอบถามข้อมูลโทร. 0 5524 8111 และ 0 2553 8111 ต่อ 4702 และ 4712
E-mail : 
phitsanulok@boi.go.th