ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมนนา เรื่อง BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO HUB และกิจการ Smart SMEs ณ ห้องประชุมคริสตัส ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ ฮิอล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์

28 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อวันศุกร์ ที่24 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก จัดกิจกรรมสัมนนา เรื่อง BOI กระตุ้นการลงทุนภาคเหนือตอนล่าง โดยมาตรการส่งเสริม BIO HUB และกิจการ Smart SMEs ณ ห้องประชุมคริสตัส ฮอลล์ โรงแรมแกรนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดนครสวรรค์ 
 
           การจัดกิจกรรมมี 2 แบบ ทั้งผ่านโปรแกรม ZOOM และรับฟังในห้องประชุม โดยนางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรมสัมมนา และได้รับเกียรติวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 จังหวัดพิจิตร ,สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA), ผู้จัดการ SME D Bank จังหวัดนครสวรรค์, ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ, ผู้จัดการเขต บสย. สาขาพิษณุโลก และ ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมบรรยายในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมทั้งมีการออกบูธให้คำปรึกษาจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐ ด้วย