ทำความรู้จัก 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า

17 มีนาคม 2566
ชวนมาส่องเทรนด์สุด HOT อุตสาหกรรมมาแรง สอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ผู้ประกอบการและนักลงทุนไม่ควรพลาด !
.
รู้หรือไม่ ? บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายแห่งเลือกไทยเป็นฐานลงทุนธุรกิจใหม่ โดยเฉพาะใน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้าเหล่านี้ >>> BCG, ยานยนต์ไฟฟ้า (EV), อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, ดิจิทัล และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
.
ข้อมูลจากบีโอไอระบุว่าตลอด 3 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2563 – 2565) มียอดขอรับส่งเสริมการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมนี้รวมกันถึง 2,687 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนกว่า 6 แสนล้านบาท จากบริษัทชั้นนำระดับโลกในหลายโครงการ
.
โดยบีโอไอพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทยปรับตัวรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้วยการผลักดันให้อุตสาหกรรมไทยยกระดับไปสู่เศรษฐกิจใหม่ (New Economy) ผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไปสู่ Smart และ Sustainable Industry ให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลก และสร้างจุดขายให้กับไทย
.
มาทำความรู้จัก “5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า” ของไทยกันให้มากขึ้น
1.อุตสาหกรรม BCG (Bio - Circular - Green Economy) โดยบีโอไอพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและนักลงทุน ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยเพิ่มประเภทกิจการรองรับธุรกิจและเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมดึงบริษัทต่างชาติรายใหม่ให้เข้ามาร่วมทุนกับบริษัทไทย อีกทั้งส่งเสริมให้เกิด Bio Complex ครบวงจรในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วประเทศ
2. อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่เน้นสร้าง EV Ecosystem ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนผ่านจากการเป็นฮับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่ฮับ EV ของภูมิภาค โดยส่งเสริมการผลิตครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท ตั้งแต่จักรยานไฟฟ้า จักรยานยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถโดยสารไฟฟ้า รถบรรทุกไฟฟ้า และเรือที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไปจนถึงการผลิตแบตเตอรี่ การผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำหรับ EV หรือแม้แต่การส่งเสริมการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า หรือ EV Charging Station ที่ผู้ประกอบการไทยก็มีศักยภาพ ไม่แพ้ต่างชาติ และพร้อมต่อยอดเทคโนโลยี ร่วมกับเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับอนาคต
3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ โดยเน้นการส่งเสริมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้ำ เช่น การผลิต Wafer เป็นต้น หรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน การวิจัยและพัฒนา รวมถึงเตรียม Ecosystem ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรให้พร้อม
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล โดยเน้นพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นระบบ Cloud Service, Data Center, Submarine Cable, 5G โดยเฉพาะ Hyperscale และพัฒนา Digital Ecosystem จำพวก Innovation Park หรือ Academy ต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมการลงทุนในกิจการดิจิทัลที่หลากหลาย เช่น Digital Platform, Software, Digital Content, และ Smart System เป็นต้น
5. อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยเน้นส่งเสริมสาขาที่ไทยมีศักยภาพ เช่น ภาพยนตร์ เกม แอนิเมชัน การออกแบบรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีผสานความสร้างสรรค์ของคนไทย
.
ทำไม ? บริษัทรายใหญ่ระดับโลกเลือกไทยเป็นฐานลงทุนในธุรกิจใหม่
นั่นก็เพราะ …นอกจากการมีทำเลที่ตั้งในศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนแล้ว ไทยยังมีโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคที่มีคุณภาพ สามารถรองรับด้านอุตสาหกรรมได้ และมีฐานอุตสาหกรรมสนับสนุนที่แข็งแกร่ง มีบุคลากรที่มีทักษะและมีคุณภาพ มีความพร้อมด้านพลังงานทดแทนที่มีกำลังผลิตเพียงพอสำหรับบริษัทรายใหม่ ๆ ที่ต้องการเข้ามาลงทุนในไทย รวมถึงการมีสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศของบีโอไอ ที่มาพร้อมกับนโยบายและมาตรการสนับสนุนการลงทุนต่าง ๆ ดังเช่นการส่งเสริมการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมมุ่งเป้า นั่นเอง
***************************************************************************
#บีโอไอส่งเสริมการลงทุนทั้งคนไทยและต่างชาติทุกขนาดการลงทุน"
0 2553 8111
head@boi.go.th
www.boi.go.th
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ