มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน มกราคม 2566 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

23 มีนาคม 2566
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์           
 2  เมล็ดพลาสติก     
 3. ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%
 4. น้ำมันดีเซล
 5. เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์
 6. น้ำมันเบนซิน
 7. น้ำมันปาล์มโอลีนบริสุทธิ์
 8. ไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ
 9. รองเท้าแตะ
 10.ผ้าพิมพ์ฝ้าย 100%

10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. แป้งข้าวจ้าว (FORM D) 
 2. โค-กระบือ(มีชีวิต) 
 3. เศษอะลูมิเนียมเก่าใช้แล้ว
 4. พริกสด (FORM D)
 5. ชุดสายไฟรถยนต์
 6. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว
 7. เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)
 8. พริกแห้ง (FORM D)
 9. เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวดำ
 10.เฟอร์นิเจอร์สิ่งประดิษฐ์ทำจากไม้

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก