มูลค่าการส่งออกนำเข้าและ 10 รายการสินค้า ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ ด่านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

23 มีนาคม 2566
10 อันดับรายการสินค้าส่งออก
 1. โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์           
 2  น้ำมันปาล์มโอลีนบริสุทธิ์           
 3. น้ำมันดีเซล                         
 4. เครื่องดื่มที่ไม่ผสมแอลกอฮอล์      
 5. เมล็ดพลาสติก
 6. น้ำมันเบนซิน
 7. โลชั่นบำรุงผิว 
 8. ผ้าทอพิมพ์ฝ้าย 100%   
 9. ไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบ
 10.หมึกพิมพ์

10 อันดับรายการสินค้านำเข้า
 1. ข้าวโพดลี้ยงสัตว์ (FORM D) 
 2. แป้งข้าวจ้าว (FORM D)  
 3. โค-กระบือ(มีชีวิต)    
 4. มันสำปะหลังมันเส้น (FORM D) 
 5. เศษอะลูมิเนียมเก่า  
 6. พริกแห้ง (FORM D)
 7. พริกสด (FORM D)
 8. ชุดสายไฟรถยนต์
 9. เศษเหล็กเก่าใช้แล้ว
 10.เมล็ดถั่วลิสง (FORM D)

ที่มา-สำนักงานหอการค้าจังหวัดตาก