BOI ลุย “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566”

09 พฤษภาคม 2566วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นางสาวนงเยาวน์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายอาจิณ ปานรัตน์ ได้เข้าร่วมจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ BOI ในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจร ณ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ BOI ในเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับเมื่อได้รับการส่งเสริมจาก BOI
และประชาสัมพันธ์โครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMES/Startups :
อุตสาหกรรมอาหาร ระบบเกษตรอัจฉริยะและโลจิสติกส์” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2566 นี้✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
"บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน"