บีโอไอ พิษณุโลก ขอเชิญร่วมกิจกรรมการชักจูงการลงทุนในประเทศโครงการ "สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs/Startup : อุตสาหกรรมอาหาร ระบบเกษตรอัจฉริยะและโลจิสติกส์

12 พฤษภาคม 2566