BOI เข้าร่วม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” ณ อุทัยธานี

16 พฤษภาคม 2566
BOI เข้าร่วม “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” ณ อุทัยธานี
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 นางสาวนงเยาวน์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยนายอาจิณ ปานรัตน์ ได้เข้าร่วมและจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ BOI ในงาน “เปิดกล่องของขวัญเพื่อ SMEs ปี 2566” สัญจร ณ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ BOI ในเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับเมื่อได้รับการส่งเสริมจาก BOI