ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SME สินค้าอุปโภค บริโภค และเครื่องสำอาง เข้าร่วมกิจกรรม

02 มิถุนายน 2566
ขอเชิญ ผู้ประกอบการ SME สินค้าอุปโภค บริโภค และเครื่องสำอาง เข้าร่วมกิจกรรม Business Connection & Showcase on sale In Myanmar
กรุงเทพ-เมาะละแหม่ง-ผาอัน-กรุงย่างกุ้ง-เมียนมา
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2566 (5 วัน 4 คืน)
ราคาและกิจกรรมเป็นไปตามลายระเอียดในรูป