บีโอไอนำคณะนักลงทุนไทยสำรวจเส้นทางเศรษฐกิจ R3A (กทม. - สปป.ลาว - คุนหมิง จีน) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุนและเจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566

22 กรกฎาคม 2566
BOI โดย... นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผอ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 ร่วมกับศูนย์ภูมิภาค 3 แห่ง นำคณะนักลงทุนไทยสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการลงทุน เจรจาจับคู่ธุรกิจ สปป ลาว ไปสู่เส้นทาง เศรษฐกิจ R3A เส้นทาง กทม- สปป ลาว-คุนหมิง จีน ระหว่างวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2566 และเข้าเยี่ยมคำนับกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิงด้วย