ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (บีโอไอพิษณุโลก ) จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups : อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ”

15 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2566 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (บีโอไอพิษณุโลก ) จัดกิจกรรมโครงการ “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs / Startups : อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มุ่งสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ”