BOI เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสัญจร และการอบรม YEC Connect ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย”

22 สิงหาคม 2566
BOI เข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสัญจร และการอบรม YEC Connect ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทยณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายอาจินต์ ปานรัตน์ พร้อมด้วยนายนิพพิชฌน์ สุวรรณรักษ์ และนายณัฐกมล ทัพผึ้ง เป็นตัวแทนศูนย์เศรฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 จ.พิษณุโลก ได้เข้าร่วมและจัดตั้งบูธประชาสัมพันธ์ BOI ในงาน การประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสัญจร และการอบรม YEC Connect ครั้งที่ 4 เนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ BOI ในเรื่องของมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับเมื่อได้รับการส่งเสริมจาก BOI โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางบีโอไอพิษณุโลกหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่การเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนต่อไป