ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย

28 สิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย นำโดยนายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย ที่ได้มาศึกษาในโครงการ"ศึกษาลู่ทางการค้า และการพัฒนาการลุงทุนใน SEZ" (เส้นทาง กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ - ตาก (อ.แม่สอด) - กำแพงเพชร - กรุงเทพฯ)
ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2566 โดยคณะได้เข้าเยี่ยมชม บ.เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด จ.นครสวรรค์ รับชมการบรรยายสรุปจากหอการค้าและกรมศุลกากรจังหวัดตาก เข้าเยี่ยมชมการส่งสินค้าที่สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์และท่า33 บ.แม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด บ.แม่สอดเฮฟวี่ อินดัสทรี่ จำกัด และบ.อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.กำแพงเพชร