ภาพกิจกรรม “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMES/Startups : อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป BCG และพลังงานทดแทน”

08 มกราคม 2567
เมื่อวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2566 บีโอไอพิษณุโลกร่วมกับกองพัฒนาผู้ประกอบการไทยจัดกิจกรรม “สร้างเครือข่ายการลงทุนและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMES/Startups : อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป BCG และพลังงานทดแทน” เส้นทางกรุงเทพ - นครศรีธรรมราช - สุราษฎร์ธานี - กระบี่ นำโดย นางสาวนงเยาว์  ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ พร้อมกับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 25 คน