Oss Tak ขอแจ้งงดการให้บริการในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

07 กุมภาพันธ์ 2567
Oss Tak ขอแจ้งงดการให้บริการในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากมีการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจ่ายไฟในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เวลา 8.30 - 16.30 น.