ผู้อำนวยศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมสนทนา เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “มุมมองและความคาดหวังของภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลกต่อการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากภาครัฐ” (NU SciPark Dinner Talk)

06 มีนาคม 2567
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 นางสาวนงเยาว์ ก่อการรวด ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) พร้อมด้วยนายณัฐกมล ทัพผึ้ง เจ้าหน้าที่ประสานงานนักลงทุน เข้าร่วมกิจกรรมสนทนา เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “มุมมองและความคาดหวังของภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลกต่อการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากภาครัฐ” (NU SciPark Dinner Talk) โดยมี รศ.ดร.ศรินทร์ทิพย์ แทนธานี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเล่าถึง มหาวิทยาลัยนเรศวร กับการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ รวมถึง ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ฉายภาพให้เห็นถึงระบบนิเวศทางธุรกิจของประเทศต่อบริบทในการพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชน  นอกจากนั้นยังจัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “มุมมองและความคาดหวังของภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลกต่อการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมจากภาครัฐ” โดยมีตัวแทนภาคเอกชนเข้าร่วม ประธานสภาอุตสาหกรรม, ประธานหอการค้า,      อุปนายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ภาคเหนือตอนล่าง และประธาน YEC จังหวัดพิษณุโลก
ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้ประกอบการให้ความสนใจ เข้ามาพูดคุยและสอบถามเรื่องการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวนมาก โดยผู้อำนวยการศูนย์ภาคฯ 7 (BOI)  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และวิธีการขอรับการส่งเสริมฯ เบื้องต้น