ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 พิษณุโลก กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง ส่งเสริมการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยและอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ SMEs/Smart Farmer"

12 กุมภาพันธ์ 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  7 พิษณุโลก กำหนดจัดสัมมนาเรื่อง "ส่งเสริมการผลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่และอาหารปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการ SMEs/Smart Farmer" ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมซันไชน์ฮอลล์ โรงแรมเอสอาร์ เรสซิเดนท์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สอบถามเพิ่มเติมที่ นายนิพพิชฌน์ สุวรรณรักษ์ โทรศัพท์ 0-5524-8777 , 02-553-8111 ต่อ 4712 และนางสาวปิยะนุช รุ่นณรงค์ชัย 02-553-8111 ต่อ 4711 E-mail : phitsanulok@boi.go.th , nippich@boi.go.th