ข่าวทั่วไป

บีโอไอร่วมดึงการลงทุนจากจีนระหว่างการประชุมบีอาร์เอฟ ครั้งที่ 2 ณ กรุงปักกิ่ง 29 เมษายน 2562

Data is empty

ตาก - CEO YATAI INTERNATIONAL HOLDING GROUP เดินทางเข้าพบพ่อเมืองตาก และ นายกนครแม่สอด ขอความร่วมมือประสานขอซื้อกระแสไฟฟ้าจาก กฟภ. เพื่อเชื่อมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) 29 เมษายน 2562

Data is empty

แม่สอด-เมียวดี ร่วมกับสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง และเขต ศก.แม่สอด-เมียวดี ประชุมภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริม และอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน (B2G) 26 เมษายน 2562

Data is empty

นายกฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ตาก ร่วมพิธีฉลองเสร็จสิ้นการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ-เมียนมา ข้ามแม่น้ำ ตองยิน แห่งที่ 2 05 เมษายน 2562

Data is empty

ดัชนี RSI เดือนเมษายน 2562 04 เมษายน 2562

Data is empty

หลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC) รุ่นที่ 14 – 15 เรียนลัดด้านการลงทุนในต่างประเทศผ่านประสบการณ์ตรงกับธุรกิจระดับ ‘กูรู’ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ พร้อมศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศรัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย” 05 กรกฎาคม 2561

Data is empty

หน้า 4 / 5